Ilova

Underground pipeline

Er osti quvur liniyasi

Irrigation System

Sug'orish tizimi

Water Supply System

Suv ta'minoti tizimi

Equipment supplies

Uskunalar ta'minoti